Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Etxebizitza kreditua etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (2 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespena  :  Zerga-kreditua eta etxebizitza ziozko kenkaria  :  Zerga-kredituarekiko erlazioa  


Etiketaren araberako bilaketa berria egin