Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Profesionalak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (19 erregistroak)

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

Atxikipenaren kalkulua eta salbuespenak
Lanaren etekinak.

Atxikipen ehunekoa :  Lan harreman motak 

Jarduera ekonomikoen etekinak
Ohiko iharduerak
Profesionalak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin