Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Epe etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (38 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Zer da ohiko etxebizitza  :  12 hilabeteko epean bizi behar da etxebizitzan 

Etxebizitza gutxienez 3 urtez jarraian bizitzea

Jabetza osoa

Berrinbertsioaren ziozko salbuespena

Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua :  Eskuraketa 

Epeak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin