Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Ordaindu Gabeko Mailegua etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (2 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespena  :  Berriz inbertitu beharreko zenbatekoaren kalkulua  

Etxebizitza
Zenbateko kengarria eta tipoak

Ordaintzeko modua :  Mailegu bidezko ordainketa  :  Bankuaren maileguak 


Etiketaren araberako bilaketa berria egin