Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Etxebizitzako obrak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (3 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Salmentak: Irabaziaren edo galeraren kalkulua  :  Eskuraketaren balioa 

Etxebizitza
Eskuraketari asimilatuak

Birgaitzea :  Eusko Jaurlaritza ziurtagirak eta mugak 

Etxebizitza handitzea


Etiketaren araberako bilaketa berria egin