Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Irabazpidezkoak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (5 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespena  :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua  :  Eskuraketa 

Nork eta nola aitortu behar da?

Irabazpidezkoa, foru-komunikazioa, ondasun-banantz

Eskuratzeko motak

Gehiegizko adjudikazioa

Oinordetzak eta Dohaintza

Dohaintza
Zer sartu behar eta zer balorazioarekin
Egintza juridiko dokumentatuak
Ezkontzaren eragiketak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin