Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Ordainagiria etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (18 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

Katastro
Gai orokorrak

Higiezin ondare motak eta kontzeptuak :  Higiezinak  

Titulartasuneko datuak aldatzea edo zuzentzea
Titulartasuneko datuak aldatzea edo zuzentzea
OHZren gai orokorrak

Nortzuk daude behartuta

Agiriak: ohiko galderak

Zuzenketak eta erreklamazioak

Epeak eta ordaintzeko erak

Landa katastroko agiriak

Errroldak-EJZ

EJZ
Ordainketa egiteko epeak eta moduak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin