Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Aurkeztera behartutakoak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (27 erregistroak)

Aitorpen informatiboak

720.Declaración de bienes y derechos en extranjero
Aitorpena egin behar ez dutenak

Kontabilizatzeagatik salbuesteko irizpidea

Atzerrian dauden finantza-erakundeetako kontuak :  Balorazioa 

Titularrak eta baimenduak

Saldoak

Atzerrian dauden kontuak

Ondasun higigarriak eta haien gaineko eskubideak

Egoiliar ez den sozietatea
Epea eta aurkezteko erak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin