Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Salbuespena etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (28 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

OHZ
Agiriak: ohiko galderak

Zuzenketak eta erreklamazioak

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Sozietate-eragiketak
Zergen mendeko sozietate eragiketak
Zerga egoitza Bizkaian duen pertsona fisikoa

Alta aitorpena :  JEZen salbuetsita dagoen subjektu pasiboa 

Bermeak :  Galdagarritasuna eta exekuzioa 

Entidades sin ánimo de lucro

Irabazteko asmorik gabeko entitateetako araubidea
Kontzepu eta ohiko galderak
Aitorpena egin behar ez dutenak

Kontabilizatzeagatik salbuesteko irizpidea

Salbuesteko beste zio batzuk

Baloreak, eskubideak, aseguruak eta errentak :  Titularrak eta baimenduak 


Etiketaren araberako bilaketa berria egin