Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Lan etekinak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (87 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Lan etekinak
Pentsioak eta beste prestazioak

Konpentsazio pentsioa

Diru sarreren integrazioaren portzentajea

Etekin irregularrak

Gastuak eta hobariak

Gizarte S, mutuak eta umezurtz-ikastetxea

Alderdi politikoak eta sindikatuak

Hobariak

Bestelako irabaziak eta galerak

Kalte ordainak eta aseguroak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin