Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Akzioak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (50 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Akzioak :  Dohaintzak eta dohako bestelako eskualdaketak  :  Jabetza soilaren edo gozamen dohaintza. 

Beste kasu batzuk

Bestelakoak (splitak, kapitalaren murrizketak, eta

Bestelakoak (splitak, kapitalaren murrizketak, eta

Bestelakoak (splitak, kapitalaren murrizketak, eta

Bestelako irabaziak eta galerak

Beste batzuk

Ordainketak geroratuak

Ondasun higigarriak

Beste ondasun higarri batzuk

Baloreak, eskubideak, aseguruak eta errentak :  Balorazioa 

Akzioak eta baloreak

Balorazioa

Akzioak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin