Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Katastro etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (60 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

OHZ
OHZren gai orokorrak

Zerga-oinarria, kuota, hobariak eta Zerga-tasak :  Zerga-oinarria, kuota, eta Zerga-tasak 

Hobariak eta errekarguak :  Nahitaezko hobariak 

Hautazko hobariak

Errekargoak

Sortzapena eta zergaldia.

Eskumen-eremua: nora jo


Etiketaren araberako bilaketa berria egin