Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Kontabilitate etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (9 erregistroak)

Sozietateak

Laguntzeko programa
Ereduak, imprimakiak

Eredu arrunta

Zerga erregimenak

Berregituratzeko eragiketak

Beste batzuk
Irabazteko asmorik gabeko entitateetako araubidea
Kontzepu eta ohiko galderak
Aitorpena egin behar ez dutenak

Kontabilizatzeagatik salbuesteko irizpidea

Aitortu behar diren ondasun eta eskubideak

Beste informazio-betebeharrari buruzko galderak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin