Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Epe etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (38 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Etxebizitza
Ohiko etxebizitzaren kontzeptua

Etxebizitza gutxienez 3 urtez jarraian bizitzea :  Epeko neurria eta proba 

Araubidearen salbuespenak

Familia salbuespenak

Eskuraketari asimilatuak

Eraikuntza

Kenkariaren tasak eta mugak :  Mugak  :  Etxebizitzako zerga-kreditua 

Etxebizitza kontua

Kasu batzuk

Famili unitatearekin lotutako kasu batzuk :  Senar-emazte eta izatezko bikoteak 

Sozietateak

Aurkezkeko epea
Garraiobide berriak
Ordaintzeko epea
Agiriak: ohiko galderak

Epeak eta ordaintzeko erak

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Betebehar formalak
Zer egin dezaket zor bat badaukat
Ordaindu

Epeak

Bermeak :  Zenbatekoa, epeak, ondorioak eta dokumentazioa 

Gerorapen baten eskaeraren ebazpena :  Epeak 


Etiketaren araberako bilaketa berria egin