Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Internet etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (53 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

OHZ
OHZren gai orokorrak

Zerga-oinarria, kuota, hobariak eta Zerga-tasak :  Hobariak eta errekarguak  :  Hautazko hobariak 

Errekargoak

Sortzapena eta zergaldia.

Errroldak-EJZ

Informazio gehiago
Telematikako aurkezpena
Ordainarazpen-aldiaren hasiera

Errekarguak eta interesak :  Bereandutza interesak 

Tramiteak BFOn

Aurkezpenak
Zerga ereduak
Ordezkaritza eta sartzeko moduak (Bak, Bakq...)
Eskaerak
Ziurtagiriak

Tokia eta eraginak

Jakinarazpenak

Bertan egindako jakinarazpena

Kontsultak egoitza elektronikoan

GURE GIDAren boletina.


Etiketaren araberako bilaketa berria egin