Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Sozietateak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (82 erregistroak)

Sozietateak

Aitorpenei lotutako dudak: Likidazioa
Zerga erregimenak

Zerga-taldeak

Jarduerarik gabeko erakundea

Berregituratzeko eragiketak

“Erakunde deuseztatua eta likidatua” ta ez aitortu

Eragiketa bolumena
Emaitzaren zuzenketak

Ken ezin daitezkeen gastuak

Zerga Konpensazioa eta erreserbak
Kenkariak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin