Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Ondasun higiezina etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (89 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Nork eta nola aitortu behar da?

Oinordetzak

Irabazien eta galeren konpentsazioa
Gai orokorrak

Higiezin ondare motak eta kontzeptuak :  Higiezinak  

Katastroko desadostasunak konpontzea :  Dezadostasuna beste datu katastral batzuetan 

OHZ
OHZren gai orokorrak

Ondare salbuetsiak

Lur-ondasunak

Etxebizitza ez diren higiezinak

Etxebizitza ez diren higiezinak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin