Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Gastuak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (10 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Errentamenduak
Errentatzailea

Errendimenduaren kalkulua :  Gainerako higiezinak  :  Gastuak  :  Amortizazioa 

Gainerako gastuak

Gozamena

Diru-sartze eta gastuak
Zenbateko kengarria eta tipoak

Zein kopurutan aplika daitekeen kenkaria :  Mailegu gastuak 

Sozietateak

Aitorpenei lotutako dudak: Likidazioa
Emaitzaren zuzenketak

Ken ezin daitezkeen gastuak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin