Etiketaren araberako bilaketa berria egin

347 etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (52 erregistroak)

Aitorpen informatiboak

347. Declaración anual de operaciones con terceras
347 ereduan zerrendatu behar diren eragiketak
347 ereduaren egozketa-irizpideak
Inprimakiaren laukiak
Kudeaketa: datuak zuzentzea
347 eredua aurkezteko moduak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin