Etiketaren araberako bilaketa berria egin

PFEZ etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (69 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Lan etekinak
Pentsioak eta beste prestazioak

Gizarte segurantzako pentsioak eta asimilatuak :  Gainerako prestazioak (ama eta aitatasuna...) 

Diru sarreren integrazioaren portzentajea

Etekin irregularrak

Gastuak eta hobariak

Gizarte S, mutuak eta umezurtz-ikastetxea

Etekinak nola zehaztu

Kalkuloa

Amortizazioa

Zuzeneko zenbatespen sinplifikatua: kasu bereziak

Orokorrak
Erreskatatzeko zergatiak

Istripua :  Zerbitzu publikoak 

Gorabeherak 2020ra arte
2017 ERRENTA eta aurrekoak

190 - trabajo-actividades

Errenta web: kudeaketa, tramite eta prozedura
Hildakoak
Helbideratzea, ordainketa, gerorako eta itzulpenak

Helbideratzea

Soldatak, pentsioak eta antzekoak
Ekonomiko-Jarduerak

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

130 eredua, zatitako ordainketak
Aitorpenei lotutako dudak: Likidazioa
Zerga Konpensazioa eta erreserbak
Ondare-eskualdaketa
Partikularren arteko mailegua
Zorrak konpentsatu

Ofizioz


Etiketaren araberako bilaketa berria egin