Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Aurkezpena etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (16 erregistroak)

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

Atxikipenen ereduak
Lana, jarduerak eta sariak

110 eta111 ereduak

Sozietateak

Aurkezkeko epea
Aurkezteko beharra
Aurkezpenaren moduak
Laguntzeko programa
Ereduak, imprimakiak

Eredu arrunta

Aitorpenei lotutako dudak; Norberaren datuak
Administratzaileak
Zerga erregimenak

Berregituratzeko eragiketak

Garraiobideak

Garraiobide berriak
Non aurkeztu behar dira ereduak

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Betebehar formalak
Gestión
Gestión en modelos

Declaraciones informativas


Etiketaren araberako bilaketa berria egin