Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Ondasun higiezina etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (89 erregistroak)

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Ondare-eskualdaketa
Zerga oinarria, Balioen egiaztapena eta peritu-tas

Peritu-tasazio kontrajarria

Notario-agiriak

Zatitugabeziaren amaiera. Jabekidetasuna deuseztat

Aitortu behartuak

Aitortzera behartzen duen muga kalkulatzeko modua

Aitortu behar diren ondasun eta eskubideak

Ondasun higiezinak eta haien gaineko eskubideak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin