Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Eskualdaketak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (136 erregistroak)

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Ondare-eskualdaketa
Lur-ondasunak

Etxebizitza diren higiezinak

Errentatzea

Ondasun higigarriak

Beste ondasun higarri batzuk

Usufruktu
Dohaintza
Zerga oinarria, Balioen egiaztapena eta peritu-tas

Balioak egiaztatzea

Peritu-tasazio kontrajarria

Partikularren arteko mailegua

Etiketaren araberako bilaketa berria egin