Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Kenketak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (190 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Zer da ohiko etxebizitza  :  Etxebizitza gutxienez 3 urtez jarraian bizitzea 

Jabetza osoa

Etxebizitza bakarra familia-unitate bakoitzeko

Kasu bereziak

Bizkaitik kanpo etxebizitza

Zerga-kreditua eta etxebizitza ziozko kenkaria :  Zerga-kredituarekiko erlazioa  

Etxebizitza
Ohiko etxebizitzaren kontzeptua

Higiezin kengarrien motak

Higiezin kengarrien motak

12 hilabeteko epean bizi eta egon


Etiketaren araberako bilaketa berria egin