Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Internet etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (53 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

OHZ
OHZren gai orokorrak

Nortzuk daude behartuta

Nortzuk daude behartuta

Zergapeko egitatea eta zergaren menpe ez daudenak :  Zerga honen menpe ez daudenak 

Ondare salbuetsiak

Zerga-oinarria, kuota, hobariak eta Zerga-tasak :  Zerga-oinarria, kuota, eta Zerga-tasak 

Hobariak eta errekarguak :  Nahitaezko hobariak 

Hautazko hobariak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin