Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Jarduera etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (76 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Jarduera ekonomikoak
Etekinak zehazteko metodoak
Etekinak nola zehaztu

Kalkuloa

Gastuak :  Gastu orokorrak 

Aseguroak

Ibilgailuak

Amortizazioa

Zuzeneko zenbatespen sinplifikatua: kasu bereziak

Atxikiriko ondare-elementuak

Ikitze- eta desatxikitze-arauak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin