Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Atzerritarra etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (61 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Lan etekinak
Lanean ari garenean

Atzerriko lanak :  Atzerriko lanetan salbuespena 

Gehiegizko erregimena

Ohiko etxebizitza :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespena  :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua  :  Eskuraketa 

Tramiteak BFOn

Eskaerak
Identifikazio fiskaleko zenbakia
Aitortu behartuak

Aitortzera behartzen duen muga kalkulatzeko modua

Trust-etan aitortzeko betebeharra

kontuen batez besteko saldoa jakinarazi ez izana.

Lekualdatutako langileak

Aitorpena egin behar ez dutenak

Kontabilizatzeagatik salbuesteko irizpidea

Atzerrian dauden finantza-erakundeetako kontuak :  Balorazioa 

Titularrak eta baimenduak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin