Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Katastro etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (60 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

Katastro
Prozedurak eta eskaerak

Katastroko desadostasunak konpontzea :  Dezadostasuna beste datu katastral batzuetan 

Erabilera aldaketak

Ziurtagiriak eta katastroko kontsultak

Katastroko informazioaren erabilera
Eslei daitekeen gutxieneko balioa
OHZ
OHZren gai orokorrak

Nortzuk daude behartuta

Nortzuk daude behartuta

Zergapeko egitatea eta zergaren menpe ez daudenak :  Zerga honen menpe ez daudenak 

Ondare salbuetsiak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin