Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Aitorpen etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (11 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Errentamenduak
Errentatzailea

Errendimenduaren kalkulua :  Etxebizitza  :  Galdera orokorrak 

Sozietateak

Aurkezkeko epea
Laguntzeko programa
Ereduak, imprimakiak

Eredu arrunta

Zerga erregimenak

Ondare Sozietateak

Katastroko aldaketeen deklarazioa :  Titulartasuneko datuak aldatzea edo zuzentzea 

Eslei daitekeen gutxieneko balioa
Zerga zorraren iraungitzea
Zorrak konpentsatu

Ofizioz

Tramiteak BFOn

Kontsultak egoitza elektronikoan
720.Declaración de bienes y derechos en extranjero
Aitortu behartuak

Trust-etan aitortzeko betebeharra

Atzerrian dauden finantza-erakundeetako kontuak :  Saldoak 

Betebeharra ez betearen Zehapenak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin