Etiketaren araberako bilaketa berria egin

347 etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (52 erregistroak)

Aitorpen informatiboak

347. Declaración anual de operaciones con terceras
Nortzuek aurkeztu behar duten 347 eredua
347 ereduaren aurkezpena Bizkaian
347 ereduan zerrendatu behar diren eragiketak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin