Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Eskualdaketak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (136 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Salmentak: Irabaziaren edo galeraren kalkulua  :  Eskuraketaren data 

Irabaziaren edo galeraren emaitza

Berrinbertsioaren ziozko salbuespena :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua  :  Eskuraketa 

65 urtetik gorakoen ohiko etxebizitza eskualdaketa

Gozamena eta jabetza soila :  Dohaintza 

Salmenta

Higiezinen beste eskualdaketa batzuk :  Dohaintzak eta doako bestelako eskualdaketak 

Dohaintzak eta doako bestelako eskualdaketak

Trukatzea


Etiketaren araberako bilaketa berria egin