Etiketaren araberako bilaketa berria egin

OHZ etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (26 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

OHZ
Agiriak: ohiko galderak

Zuzenketak eta erreklamazioak

Epeak eta ordaintzeko erak

Landa katastroko agiriak

Errroldak-EJZ

EJZ
Ordainketa egiteko epeak eta moduak
Ordain agiriak

OHZ

Tramiteak BFOn

Eskaerak
Eslei daitekeen gutxieneko balioa
Irabazteko asmorik gabeko entitateetako araubidea
Kontzepu eta ohiko galderak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin