Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Ondasun-erkidegoa etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (15 erregistroak)

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

Atxikipenaren kalkulua eta salbuespenak
Jarduera ekonomikoen etekinak
Notario-agiriak

Zatitugabeziaren amaiera. Jabekidetasuna deuseztat

Errroldak-EJZ

Erroldak
Ondasun erkidegoak eta errentak esleitzeko beste
Ondasun erkidegoak eta errentak esleitzeko beste
Hilabetearen barruan ordaintzen ez badu

Zigorrak eta Errekurtsoak :  Zigorrak 

Beste ziurtagiri batzuk :  Errolda egoera ziurtagiriak 

Recogida de documentación
Aitortu behar diren ondasun eta eskubideak

Beste informazio-betebeharrari buruzko galderak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin