Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Lan etekinak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (91 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Lan etekinak
Pentsioak eta beste prestazioak

Gizarte segurantzako pentsioak eta asimilatuak :  Gainerako prestazioak (ama eta aitatasuna...) 

Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundea

Bizi aseguru kolektiboa

Konpentsazio pentsioa

Diru sarreren integrazioaren portzentajea

Etekin irregularrak

Gastuak eta hobariak

Gizarte S, mutuak eta umezurtz-ikastetxea

Alderdi politikoak eta sindikatuak

Hobariak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin