Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Jarduera etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (76 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Jarduera ekonomikoak
Koadroak eta taulak

Betebehar formalak

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

130 eredua, zatitako ordainketak
Aitorpenei lotutako dudak: Likidazioa
Zerga erregimenak

Jarduerarik gabeko erakundea


Etiketaren araberako bilaketa berria egin