Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Egintza juridiko dokumentatuak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (27 erregistroak)

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Ondare-eskualdaketa
Lur-ondasunak

Etxebizitza ez diren higiezinak

Etxebizitza diren higiezinak

Errentatzea

Usufruktu
Notario-agiriak

Obra berriaren adierazpena eta banaketa horizontal

Eransketa, bereizketa, elkarketa eta zatiketa

Zatitugabeziaren amaiera. Jabekidetasuna deuseztat

Maileguak eta hipotekak

Orokorrak

Administrazio agiriak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin