Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Pertsona fisikoa etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (10 erregistroak)

Tramiteak BFOn

Eskaerak
Ziurtagiriak

Beste ziurtagiri batzuk :  Egoitza fiskala Espainian 

Aitorpen informatiboak

720.Declaración de bienes y derechos en extranjero
Aitorpena egin behar ez dutenak

Kontabilizatzeagatik salbuesteko irizpidea

Salbuesteko beste zio batzuk

Atzerrian dauden finantza-erakundeetako kontuak :  Titularrak eta baimenduak 

Atzerrian dauden kontuak

Baloreak, eskubideak, aseguruak eta errentak :  Akzioak eta baloreak 

Ondasun higiezinak eta haien gaineko eskubideak

Beste informazio-betebeharrari buruzko galderak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin