Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Erroldak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (65 erregistroak)

Errroldak-EJZ

Erroldak
Zerga egoitza Bizkaian duen pertsona fisikoa

Alta aitorpena

JEZen salbuetsita dagoen subjektu pasiboa

JEZn salbuetsita ez dagoen subjektu pasiboa

Kasu berezi batzuk

Bazegoen alta emanda zentsuan :  Jarduera berri baten alta 


Etiketaren araberako bilaketa berria egin