Etiketaren araberako bilaketa berria egin

190 etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (3 erregistroak)

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

Epeak eta betebeharrak formalak
Urteko laburpenaren eta sarrerak egiteko ereduak
Zerga egoitza Bizkaian duen pertsona fisikoa

Bazegoen alta emanda zentsuan :  Aldaketak 


Etiketaren araberako bilaketa berria egin