Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Etxebizitza-kontua etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (18 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Etxebizitza
Eskuraketari asimilatuak

Eraikuntza

Zein kopurutan aplika daitekeen kenkaria :  Eskuraketa gastuak 

Mugak :  Etxebizitzako zerga-kreditua 

Etxebizitzako zerga-kreditua

Etxebizitza kontua

Betekizunak :  Ohiko etxebizitzan gordetako diru-kopuruen norako  :  Eskuraketa  

Birgaikuntza

Kontuaren dirua beste erabilerarako


Etiketaren araberako bilaketa berria egin