Etiketaren araberako bilaketa berria egin

BEZ etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (18 erregistroak)

Sozietateak

Aitorpenei lotutako dudak; Norberaren datuak
Establezimenduak
Garraiobide berriak
Zein zerga ordaindu behar du
Atzerrian erositako ibilgailu berri bat
Karabana, autokarabana eta itsasontziak

BEZ

Kudeaketa
Ereduak
Informazio-ereduak

349. Elkarte barruko eragiketak

Beste batzuk
Ondare-eskualdaketa
Lur-ondasunak

Etxebizitza ez diren higiezinak

Etxebizitza diren higiezinak

Errentatzea

Usufruktu
Notario-agiriak

Maileguak eta hipotekak

Bahitura :  Bahitura motak  :  Bahituragarria da? 

Tramiteak BFOn

Eskaerak
Ziurtagiriak

Beste ziurtagiri batzuk :  BEZA eta ibilgailuak 


Etiketaren araberako bilaketa berria egin