Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Familia Ugaria etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (21 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Errentamenduak
Errentaria

Ohiko Etxebizitzarako direnean :  Zeintzuk dira alokairu kengarriak? 

Nork deduzitu dezake?

Kengarriaren portzentaia eta muga.

Etxebizitza
Zenbateko kengarria eta tipoak

Zein kopurutan aplika daitekeen kenkaria :  Gehienezko urteko kenkaria 

Mailegu bidezko ordainketa :  Enpresaren maileguak  

Kenkariaren tasak eta mugak :  Tasa orokorra 

Tasa berezia :  Familia Ugaria 

Familia Ugaria

Epaileak erabakita ordaindutako diru-kopuruak

Mugak :  Urteko mugak 

Garraiobideak

Garraiobide berriak
Salbuespenak, murrizpenak eta itzulketak.
Lur-ondasunak

Etxebizitza diren higiezinak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin