FAQren bilatzaileaBilaketa berria egin

Bilaketaren emaitza (125 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Errentamenduak
Errentatzailea

Errendimenduaren kalkulua :  Gainerako higiezinak  :  Gastuak  :  Amortizazioa 

Gainerako gastuak

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

Atxikipenak egin behar dituztenak
Atxikipenaren kalkulua eta salbuespenak
Kapital higiezinen errentak

Ondarea

Ondasun-eskubideen balioztapena
Oinordetzak
Zer sartu behar eta zer balorazioarekin
Errenta ohikoenen tributazioa
Kapital higiezina
Erregistroa. Ohiko galderak
Beste galdera batzuk
Egindako fakturen erregistro liburua

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

Katastro
Gai orokorrak

Higiezin ondare motak eta kontzeptuak :  Katastroko elementua 

Hiri higiezinak

Landa higiezinak

Bilaketa berria egin