FAQren bilatzaileaBilaketa berria egin

Etxebizitza etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (191 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Zer da ohiko etxebizitza  :  Kasu bereziak  :  Bizkaitik kanpo etxebizitza 

Berrinbertsioaren ziozko salbuespena

Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua :  Eskuraketa 

Eskuraketa

Birgaikuntza

Epeak

Berriz inbertitu beharreko zenbatekoaren kalkulua

Zerga-kreditua eta etxebizitza ziozko kenkaria :  Zerga-kredituarekiko erlazioa  

Beste galdera batzuk

Nork eta nola aitortu behar da?

Irabazpidezkoa, foru-komunikazioa, ondasun-banantz

Etxebizitza
Ohiko etxebizitzaren kontzeptua

Higiezin kengarrien motak

Bilaketa berria egin