FAQren bilatzaileaBilaketa berria egin

Ondasun higiezina etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (89 erregistroak)

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Ondare-eskualdaketa
Lur-ondasunak

Etxebizitza diren higiezinak

Errentatzea

Ondasun higigarriak

Beste ondasun higarri batzuk

Usufruktu
Zerga oinarria, Balioen egiaztapena eta peritu-tas

Balioak egiaztatzea

Peritu-tasazio kontrajarria

Bilaketa berria egin