FAQren bilatzailea



Bilaketa berria egin

Irabazteko asmorik gabeko elkarteak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (6 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Kenkariak (etxebizitza izan ezik)
Dohainak

182 eredua

Tramiteak BFOn

Ordezkaritza eta sartzeko moduak (Bak, Bakq...)
Eskaerak
Ziurtagiriak

Beste ziurtagiri batzuk :  BEZA eta ibilgailuak 

Entidades sin ánimo de lucro

mezenasgorako zerga-pizgarriak
Arautegia

Bilaketa berria egin