FAQren bilatzaileaBilaketa berria egin

Datu pertsonalak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (6 erregistroak)

Errroldak-EJZ

Erroldak
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia

IFZ

Tramiteak BFOn

Datu pertsonalen eta familiakoen komunikazioa
Datu pertsonalak
Zerga egoitza
Pertsona Juridikoa: datuen aldaketa
720.Declaración de bienes y derechos en extranjero
Betebeharra ez betearen Zehapenak

Bilaketa berria egin