FAQren bilatzaileaBilaketa berria egin

Ondasun higiezina etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (88 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Jarduera ekonomikoak
Eskualdaketak

Beste irabaziak jardueraren atxikitak

Higiezinak :  Salmentak: Irabaziaren edo galeraren kalkulua  :  Eskuraketaren balioa 

Eskuraketaren data

Irabaziaren edo galeraren emaitza

Berrinbertsioaren ziozko salbuespena :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua  :  Eskuraketa 

65 urtetik gorakoen ohiko etxebizitza eskualdaketa

Gozamena eta jabetza soila :  Dohaintza 

Bilaketa berria egin