FAQren bilatzaileaBilaketa berria egin

Salbuespena etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (20 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Egoiliarrak, ez-egoilirrak, lekualdatuak.
Salbuespenak eta gaindikinen araubidea

Gaindikinen araubidea

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespena  :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua  :  Eskuraketa 

Sozietateak

Aitorpenei lotutako dudak: Likidazioa
Emaitzaren zuzenketak
Garraiobide berriak
Salbuespenak, murrizpenak eta itzulketak.
Salbuespenak, murrizpenak eta itzulketak.
OHZren gai orokorrak

Ondare salbuetsiak

Agiriak: ohiko galderak

Zuzenketak eta erreklamazioak

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Sozietate-eragiketak
Zergen mendeko sozietate eragiketak
Zerga egoitza Bizkaian duen pertsona fisikoa

Alta aitorpena :  JEZen salbuetsita dagoen subjektu pasiboa 

Bermeak :  Galdagarritasuna eta exekuzioa 

Entidades sin ánimo de lucro

Irabazteko asmorik gabeko entitateetako araubidea
Kontzepu eta ohiko galderak
Aitorpena egin behar ez dutenak

Kontabilizatzeagatik salbuesteko irizpidea

Bilaketa berria egin