FAQren bilatzaileaBilaketa berria egin

Salbuespena etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (32 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Aitorpena aurkezteko betebeharra
Ohiko galderak

Etekinak eta irabaziak zehaztea

Salbuespenak eta gaindikinen araubidea

Gaindikinen araubidea

Gauzasko lansariak :  Beste laguntza batzuk 

Pentsioak eta beste prestazioak

Gizarte segurantzako pentsioak eta asimilatuak

Aurrezkia
Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespena  :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua  :  Eskuraketa 

Bestelako irabaziak eta galerak

Beste batzuk

Famili unitatea eta beterako tributazioa
Etxebizitza
Eskuraketari asimilatuak

Birgaitzea :  Beste galdera batzuk 

Gaigabezia :  Beste galdera batzuk 

Errenta web: kudeaketa, tramite eta prozedura
Helbideratzea, ordainketa, gerorako eta itzulpenak

Geroratzeak

Sozietateak

Aitorpenei lotutako dudak: Likidazioa
Emaitzaren zuzenketak
Garraiobide berriak
Salbuespenak, murrizpenak eta itzulketak.
Salbuespenak, murrizpenak eta itzulketak.

Bilaketa berria egin